Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående – hjelper det?
Om segregering, inkludering og kompetanseoppnåelse i det første Reform 94-kullet

Eifred Markussen

Fafo-rapport 341

Nettutgave

Published: 2000 Id-nr.: 341