Fafo reports

Search publications

Multietniske redaksjoner?
Rekruttering av journalister med minoritetsbakgrunn i Danmark, Norge og Sverige

Elin Svensen

Fafo-rapport 342

Nettutgave

Published: 2000 Id-nr.: 342