Ti års erfaringer
En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Fafo-rapport 2015:26

Nettutgave

Project: Kunnskapsstatus - Erfaringer med introduksjonsordning og norskopplæring for innvandrere.

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 2015 Id-nr.: 20431