Skip to main content

Kunnskapsstatus - Erfaringer med introduksjonsordning og norskopplæring for innvandrere.


See Norwegian version for more information on the project.

   

Researchers

Project period

  • Start:
    November 2014
  • End:
    April 2015

Commissioned by

  • IMDi