Tre sårbare overganger til bolig
En kunnskapsoppsummering

Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli

Fafo-rapport 2013:53

Nettutgave

Published: 2013 Id-nr.: 20343