Fafo reports

Search publications

Læringsnettverk og innovasjon i kommunene

Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad

Fafo-rapport 2013:52

Nettutgave

Forskere på Fafo: Lise Lien, Leif E. Moland

Published: 2013 Id-nr.: 20342