Skip to main content
  • Fafo-rapport 2013:53
  • Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli

Tre sårbare overganger til bolig

En kunnskapsoppsummering

  • Fafo-rapport 2013:53
 

Basert på en litteraturstudie gir denne rapporten en kunnskapsoppsummering av tre ulike sårbare overganger til bolig, fra henholdsvis fengsel, behandlingsinstitusjon og etter omsorg i barnevernet. De nevnte overgangene foregår innenfor kompliserte sammenhenger, styrt blant annet av ulike lovverk, politiske reformer og tiltak. I tillegg er forskjellige etater med ulike forvaltningsnivåer involvert. Samtidig har personene det gjelder (innsatte, rusmiddelmisbrukere, barnevernsungdom) gjerne vanskelige liv. Mange i målgruppen har stort behov for hjelp, støtte, omsorg og behandling fra et vidt spekter av hjelpe- og behandlingsinstitusjoner. Overgangene kan derfor sies å handle om et utfordrende møte mellom komplekse forvaltningssystemer og enkeltpersoner med mange og sammensatte problemer.

  • Published: 4. March 2013
  • Ordering ID: 20343
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0070-6 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0071-3 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen