Ungdomsgarantien
Arbeidsmarkedstiltak og tilrettelagt opplæring som virkemidler for å sikre utdanningsretten og oppfylle ungdomsgarantien

Marit Egge

Fafo-rapport 259

Last ned nettutgave

Published: 1998 Id-nr.: 259