Når pasienten kommer først
Eksempler på godt samarbeid mellom sykehus og pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten

Heidi Gautun

Andre Fafo-utgivelser

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

En studie av samarbeid mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten, gjennomført av Samfunns- og Næringslivsforskning og Fafo i 2001, viser at flere kommuner har problemer med å ta imot utskrivningsklare pasienter. Flere sykehus og kommuner har i de senere år satt i gang tiltak for å bedre samarbeidet. Sosial- og helsesdirektoratet ba Fafo om å beskrive noen av disse tiltakene i denne brosjyren, i håp om at andre sykehus og kommuner kan bli inspirert og lære av de positive erfaringene som er gjort. Fem eksempler på godt samarbeid er løftet fram. Til slutt gis noen råd.

Utgitt: 2003 Id-nr.: 936