Arbeidsforhold i vegsektoren

Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud

Fafo-notat 2013:16

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Arbeidsforhold i vegsektoren

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

Bekymringen for framveksten av useriøse virksomheter og aktører innenfor transportnæringen, og først og fremt i vegsektoren, er bakgrunnen for at Arbeidsdepartementet initierte dette forprosjekt. Prosjektet skulle se nærmere på forskningsbehov og problemområder for transportbransjen knyttet til vegsektoren. Fafo og Transportøkonomisk institutt har i samarbeid utarbeidet dette notatet, hvor vi beskriver og analyserer hvilken kunnskap som finnes på feltet og hva som er kunnskapsmanglene. Vi peker på problemstillinger og utfordringer knyttet til arbeidsforhold og arbeidsvilkår som bør utforskes nærmere i et hovedprosjekt.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10182