Bedriftsintern attføring
En undersøkelse av attføringsaktivitet i bedrifter

Mary Visher

Fafo-notat 820

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Utgitt: 1993 Id-nr.: 820