Inkluderende organisasjonsformer
Noen refleksjoner om organisering av Inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 1 fra Fafos følgeforskningsprosjekt

Eivind Falkum