Klimapolitikk i den nordiske modellen
NordMod2030. Delnotat 3

Gudmund Hernes

Fafo-notat 2014:19

Last ned nettutgave

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Gudmund Hernes

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10206