Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte
Delrapport 4 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv

Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2009:14

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Temaet for denne rapporten er endringer i offentlig sektor, med et særlig blikk rettet inn mot utviklingen i norske kommuner. Vi undersøker endringstakt, endringstype og endringsform så vel som konsekvenser for de ansatte.
Fagforbundet har vært oppdragsgiver for prosjektet «Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle?» Formålet er å fremskaffe kunnskap som kan være med på utforming av en politikk for et arbeidsliv som gir nye muligheter til gode og lange yrkeskarrierer. Denne delrapporten er en av seks som publiseres fra prosjektet.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20104

Delrapport 1 Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet

Delrapport 2 Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma

Delrapport 3 Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid?

Delrapport 5 Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud

Delrapport 6 Bedre helse, mindre slit og mer familie

Delrapport 7 Arbeidsliv og privatliv – linjer og vyer