Styring over eget liv
Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Fafo-rapport 345

Nettutgave

Forskningstema: Integrering for nyankomne flyktninger, Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Denne rapporten setter søkelys på måloppnåelsen i myndighetenes arbeid med å bosette nyankomne flyktninger i landets kommuner. For å vurdere dette har vi samlet inn omfattende data om levekårene til 500 flyktninger og om kvalifiseringsarbeidet i de kommunene de ble bosatt.

Viktige spørsmål som belyses er:

  • I hvilken grad gjennomføres de gjeldende bosettingsstrategiene?
  • Er det mulig å gjenfinne effekter av myndighetenes bosettingsarbeid på flyktningenes senere levekår?
  • Hvordan kan måloppnåelsen for bosettingsarbeidet bedres?
  • Hvor mange av flyktningene flytter fra bosettingskommunen, og hvor og hvorfor flytter de?
  • Hvordan går det med de flyktningene som flytter?

Utgitt: 2000 Id-nr.: 344

English Summary