Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø
En kunnskapsstatus

Mona Bråten

Fafo-notat 2013:17

Nettutgave

Project: Personvern under press - hvor går grensene

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Published: 2013 Id-nr.: 10183