Skip to main content
Roy A. Nielsen

Levekårsutfordringer i Sandefjord

  • Fafo-notat 2013:18
  • Fafo-notat 2013:18

I dette notatet kartlegges levekårene i Sandefjord. Hvor stor andel av befolkningen er i arbeid? Hvor stor andel er avhengig av ulike offentlige overføringer? Hvor mange fattige er det? Kommer befolkningen i Sandefjord dårligere ut enn befolkningen andre steder på alle levekårsindikatorer, eller bare på noen? Dersom befolkningen i Sandefjord har dårligere levekår enn andre, gjelder det da for visse grupper i befolkningen? Eller gjelder det alle? I rapporteringen sammenlignes befolkningen i Sandefjord med befolkningen i Vestfold, befolkningen i andre kommuner som er omtrent like store som Sandefjord og med befolkningen i hele landet.

  • Published: 17. January 2013
  • Ordering ID: 10184
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Sandefjord kommune