Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen

Fafo-notat 2009:22

Nettutgave

Project: Lærevilkårsmonitoren 2009

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Published: 2009 Id-nr.: 10096