Fafo papers

Search publications

Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2008
Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Bjørn Richard Nuland

Fafo-notat 2009:21

Nettutgave

Published: 2009 Id-nr.: 10095