Ansikt til ansikt med fattigdommen
Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige

Bjørn Richard Nuland

Fafo-rapport 2007:18

Nettutgave

Published: 2007 Id-nr.: 20018