Skip to main content
Leif E. Moland

Flink med folk i norske kommuner

Evaluering av et landsomfattende utviklingsprogram 2003–2006

  • Fafo-rapport 2007:17
  • Fafo-rapport 2007:17

Flink med folk er et landsomfattende program for leder- og medarbeiderutvikling der siktemålet er å bidra til å øke kvaliteten av helse- og sosialtjenester. Om lag 250 av landets kommuner har gjennomført lokale Flink med folk-tiltak.

Dette er i all hovedsak en svært positiv evaluering. I rapporten beskrives de områdene som har hatt størst suksess, og hvorfor usedvanlig mange kommuner har lyktes med sine utviklingsprosjekter.

  • Published: 12. February 2007
  • Ordering ID: 20017

Fafo researchers