Fafo reports

Search publications

Bruk av sivil og militær kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon

Mona Bråten

Fafo-rapport 2007:19

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Published: 2007 Id-nr.: 20019