Arbeidstid og fleksibilitet
Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler

Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen

Fafo-rapport 2013:46

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen

Published: 2013 Id-nr.: 20336