Skip to main content
  • Nerina Weiss

Normalitet i limbo

Asylbarn med endelig avslag

  • Fafo-rapport 2013:47
  • Fafo-rapport 2013:47

Barn med avslag på sin asylsøknad er en svært sårbar gruppe. Ved årsskiftet 2012–2013 bodde det 1264 barn med endelig avslag i norske mottak. Omtrent halvparten av disse har bodd i asylmottak i mer enn tre år. Denne rapporten ser på situasjonen til lengeværende asylbarn. Hvordan skal de kunne leve et tilnærmet normalt liv når de befinner seg i denne høyst spesielle situasjonen? Hvordan tilpasser barna og deres foreldre seg omgivelsene, og hvordan mestrer de sitt liv?

  • Published: 28. February 2013
  • Ordering ID: 20337
Last ned publikasjonen

Fafo researchers