Fleksibilitet eller faglighet?
En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2012:47

Nettutgave

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Published: 2012 Id-nr.: 20274