Kjønnsperspektiv på arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kommunal sektor
Innspill til en debatt

Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen