Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer

Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad