Velferdsordninger til unge
Bruk av arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogram blant unge utenfor arbeid og utdanning

Anne Hege Strand og Jørgen Svalund