LO-tillitsvalgtpanel: hjemmekontor under koronaepidemien. Faktaflak

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Faktaflak

Last ned faktaflaket

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Anne Mette Ødegård

Utgitt: 2021