Boligsosiale midler
Rapportering av tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Tabellnotat for 2011

Anne Hege Strand

Fafo-notat 2012:11

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling, Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Anne Hege Strand

Dette notatet oppsummerer rapporteringene på bruk av tilskuddsmidler til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Notatet presenterer og sammenfatter de mest sentrale tallene fra tiltakenes rapportering på bruk av midler i 2011. Notatet består av utvalgte tabeller og figurer med tall fra 2011, med noen beskrivelser og sammenligninger over tid der det har vært mulig og hensiktsmessig.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10157