Skip to main content
  • Kristin Alsos og Dag Olberg

Åpningstider og arbeidstid i varehandelen

  • Fafo-notat 2012:10
  • Fafo-notat 2012:10

Liberalisering av åpningstidsregelverket har ført til endringer i arbeidstidene for ansatte i detaljhandelen. Verken lov- eller tariffreguleringer setter i særlig grad grenser for når på døgnet ansatte innen denne bransjen kan arbeide. Handel og Kontor i Norge (HK) organiserer medlemmer innenfor detaljhandelen og har vært opptatt av at de ansatte skal ha innflytelse over arbeidstidens plassering. Dette notatet tar for seg hvordan arbeidstiden fastsettes per i dag. I tillegg gjøres det, med blikk mot andre bransjer og andre land, vurderinger av hvilke muligheter HK har for å møte utfordringene på dette området. Notatet er finansiert av LO.

  • Publisert: 8. januar 2012
  • Ordrenr. 10156