• Fafo-notat 2002:10
  • Erik Døving og Sveinung Skule

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2002

  • Fafo-notat 2002:10
 
  • Publisert: 7. januar 2002
  • Ordrenr. 684
  • ISBN
    ISSN 0804-5135