Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Katrine Fangen

Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger

  • Fafo-notat 2002:11
  • Fafo-notat 2002:11
I perioden 1998 til 2000 ble det gjennomført 16 lokale prøveprosjekter med alternativ inntektssikring for flyktninger. Prosjektene hadde som målsetting å utforme et kvalifiseringsopplegg som blant annet skulle vri inntektssikringen for flyktninger bort fra sosialhjelp og over på andre inntektskilder. Ett av disse prosjektene ble gjennomført av Bærum kommune. I dette notatet presenteres en evaluering av hvordan prosjektet i Bærum ble gjennomført, og hvilke resultater som ble oppnådd. Norsklæring, yrkesdeltakelse og deltakernes egne opplevelser av ulike sider ved kvalifiseringsprogrammet står sentralt i evalueringen.
  • Publisert: 8. januar 2002
  • Ordrenr. 685
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere