Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2002

Erik Døving og Sveinung Skule

Fafo-notat 2002:10

Nettutgave

Utgitt: 2002 Id-nr.: 684