Nasjonale helseplaner i et ulikhetsperspektiv
Hvordan gjenspeiles kunnskap om sosial ulikhet i helse i norske helseplaner?

Hanne Bogen og Christine Friestad

Fafo-notat 2005:10

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Notatet gjennomgår tre helseplaner og vurderer om og på hvilken måte perspektivet «sosiale forskjeller i helse» er ivaretatt i planene. Det gir også noen anbefalinger om hvordan et slikt perspektiv eventuelt kan ivaretas bedre i fremtidige helseplaner.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 769