Skip to main content
Hanne Bogen

Vi kan alltids rope på han Per

Erfaringer med Samhandlingsmodellen i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 7 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv

  • Fafo-notat 2005:11
  • Fafo-notat 2005:11