Rikdom på nye veier II

Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe

Fafo-notat 2006:24

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

I 1990 gjorde Fafo en analyse for Dagbladet av de 5000 rikestes inntekt og utviklingen av ulikhet på 80-tallet – Rikdom på nye veier. Med utgangspunkt i denne analysen slo Dagbladet 28. april 1990 opp på førstesiden «Lønnsstopp for Ola Nordmann. Lønnshopp for pengefolket». I anledning Fafos 25-årsjubileum har Dagbladet forespurt Fafo om å oppdatere denne analysen for å dokumentere endringer i situasjonen for de 5000 rikeste fra 1990 og fram til i dag, samt endringer i den samlede inntektsfordelingen i Norge. Dette gir en interessant mulighet til å få et bilde av rikdom og inntektsforskjeller i et land som i denne perioden har blitt en av verdens rikeste nasjoner. Hva har denne sterke vekst- og velstandsperioden gjort med fattigdom og rikdom i Norge?

I dette notatet presenteres endringer i inntektsulikhet fra 1993 og fram til 2004. Vi har i tillegg valgt å presentere indikatorer på endringer i fattigdom i den samme perioden. Som for 16 år siden har vi også denne gangen gjennomført en undersøkelse av folks syn på ulikhet og deres forventninger til utviklingen de neste 10 årene.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10014