Samarbeid mellom næringsliv og skoler på Sunnmøre
En evaluering av ordninger

Dagfinn Hertzberg

Fafo-notat 2007:15

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Denne evalueringen tar for seg samarbeidet mellom tre videregående skoler og bedrifter i tre kommuner i Søre Sunnmøre. Gjennom flere år har det utviklet seg ulike former for samarbeid og i noen grad formaliserte partnerskap gjennom disse aktivitetene. Denne evalueringen er basert på kvalitative intervjuer med representanter fra henholdsvis skoler og bedrifter, samt dokumentstudier av ulike skriftlige kilder.

De sentrale spørsmålene i denne undersøkelsen har vært:
· Hva var motivasjonen bak, og hvem tok initiativ til å utvikle samarbeidet mellom skoler og bedrifter? Hentet man inspirasjon noe sted fra?
· Hvilke typer tiltak ble planlagt og eventuelt igangsatt?
· Hvilke forhold er viktige for å få til samarbeidsformer som gavner både skoler og bedrifter?

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10035