Fafo-notater

Rapportsøk

Hjemmebarna
En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4–5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun

Fafo-notat 2007:17

Nettutgave

De fleste 4–5-åringer i Oslo i dag har barnehageplass. Et mindretall går imidlertid ikke i barnehage, og blant disse er det barn med mangelfulle ferdigheter i norsk språk. Disse barna har et dårligere utgangspunkt enn andre barn når de begynner på skolen, og risikerer å bli hengende etter gjennom hele skolegangen. De er også sårbare med tanke på framtidig integrering i arbeidslivet. Oslo kommune har med midler fra Kunnskapsdepartementet gjennomført et toårig forsøk som går ut på å tilby 4–5-åringer som ikke går i barnehage og som trenger det, grunnleggende norsk opplæring før skolestart. Fafo har evaluert tiltakene som er blitt gjennomført i de fire bydelene som inngår i forsøket.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10037