Skip to main content
  • Dagfinn Hertzberg

Samarbeid mellom næringsliv og skoler på Sunnmøre

En evaluering av ordninger

  • Fafo-notat 2007:15
  • Fafo-notat 2007:15
Denne evalueringen tar for seg samarbeidet mellom tre videregående skoler og bedrifter i tre kommuner i Søre Sunnmøre. Gjennom flere år har det utviklet seg ulike former for samarbeid og i noen grad formaliserte partnerskap gjennom disse aktivitetene. Denne evalueringen er basert på kvalitative intervjuer med representanter fra henholdsvis skoler og bedrifter, samt dokumentstudier av ulike skriftlige kilder.

De sentrale spørsmålene i denne undersøkelsen har vært:
· Hva var motivasjonen bak, og hvem tok initiativ til å utvikle samarbeidet mellom skoler og bedrifter? Hentet man inspirasjon noe sted fra?
· Hvilke typer tiltak ble planlagt og eventuelt igangsatt?
· Hvilke forhold er viktige for å få til samarbeidsformer som gavner både skoler og bedrifter?
  • Publisert: 13. januar 2007
  • Ordrenr. 10035
Last ned publikasjonen