Tariffavtalenes regulering av lønn under sykdom

Kristin Alsos

Fafo-notat 2019:01

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Notatet er skrevet på oppdrag for Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.

I notatet gis en oversikt over norske tariffavtalers regulering av lønn under sykdom. Flere tariffavtaler gir arbeidstakerne bedre rettigheter enn folketrygdloven når det gjelder sykelønn, og i notatet ser vi på retten til sykelønn ut over folketrygdlovens bestemmelser. Vi gir først en oversikt over reguleringer i de største tariffavtalene i offentlig og privat sektor, deretter ser vi på de mindre avtalene.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10291