Tidlig pensjonering og seniorpolitiske utfordringer blant mellomledere og teknikere i privat sektor

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2002:21

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Dette er et forprosjekt Fafo utfører for Samarbeidsutvalget mellom NHO og Lederne. Formålet med prosjektet er å gi en kortfattet beskrivelse av mellomlederes og teknikeres tidligpensjoneringsatferd og antyde hva som er hovedårsakene til at mange velger å gå av tidlig. I tillegg har vi laget en kort oppsummering av deler av den foreliggende forskningen på området.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 695