Vi har ikke bruk for deg lenger…
Tidligpensjonering og bruk av AFP blant ingeniører i privat sektor

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2002:13

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Notatet gir en kortfattet beskrivelse av ingeniørenes tidligpensjoneringsatferd og deres begrunnelser for å gå av tidlig. Målet er å si hva ingeniørenes seniorpolitiske hovedutfordringene er og hva som eventuelt trengs av tilleggskunnskap for å utforme treffsikre tiltak.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 687