Fafo-notater

Rapportsøk

NHOs kostnader til fagopplæring

Torgeir Nyen

Fafo-notat 2002:14

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Notatet inneholder en kort gjennomgang av og anslag over de ressursene NHO bruker på fagopplæring. Dette innbefatter ressursinnsats i NHO sentralt, ved regionkontorene, i landsforeningene og i medlemsbedriftene. Det skilles mellom kostnader knyttet til den enkelte lærling, som i hovedsak kun anslås sjablongmessig, og kostnader ved forvaltningen av fagopplæringssystemet, som anslås på grunnlag av nyinnhentet datamateriale. Det benyttes to ulike kostnadsbegreper, hvorav det ene uttrykker verdien av den arbeidsinnsats som utføres av NHO-tilknyttet arbeidskraft, og det andre uttrykker hvor store kostnader NHO finansierer.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 688