Kompetansereformen og livslang læring
Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule

Fafo-rapport 2008:07

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Temaet for denne rapporten er livslang læring for voksne i Norge. Hvordan er vilkårene for livslang læring i dag, og hvordan har situasjonen endret seg siden kompetansereformen for voksne ble innført sist på 1990-tallet? Hva er viktige utfordringer framover, og hva kan fagbevegelsen gjøre for å møte disse utfordringene? Dette er noen av spørsmålene som blir belyst. Bakgrunnen for rapporten er at LO ønsker fornyet oppmerksomhet omkring spørsmål om kompetanseutvikling og livslang læring. Et viktig formål med rapporten er å gi et grunnlag for LOs og forbundenes videre arbeid på dette området. Rapporten er utarbeidet på grunnlag av tidligere forskning, utredninger, statistikk og dokumentasjon. Det er ikke foretatt noen innsamling av nye data i forbindelse med prosjektet.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20049