Anna Hagen og Sveinung Skule

Kompetansereformen og livslang læring

Status 2008

  • Fafo-rapport 2008:07
  • Fafo-rapport 2008:07

Temaet for denne rapporten er livslang læring for voksne i Norge. Hvordan er vilkårene for livslang læring i dag, og hvordan har situasjonen endret seg siden kompetansereformen for voksne ble innført sist på 1990-tallet? Hva er viktige utfordringer framover, og hva kan fagbevegelsen gjøre for å møte disse utfordringene? Dette er noen av spørsmålene som blir belyst. Bakgrunnen for rapporten er at LO ønsker fornyet oppmerksomhet omkring spørsmål om kompetanseutvikling og livslang læring. Et viktig formål med rapporten er å gi et grunnlag for LOs og forbundenes videre arbeid på dette området. Rapporten er utarbeidet på grunnlag av tidligere forskning, utredninger, statistikk og dokumentasjon. Det er ikke foretatt noen innsamling av nye data i forbindelse med prosjektet.

  • Publisert: 9. februar 2008
  • Ordrenr. 20049
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere