Mellom arbeid og pensjon

Axel West Pedersen

Fafo-rapport 223

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Seniorpolitikk

Denne rapporten er basert på en spørreundersøkelse rettet mot befolkningen mellom 60 og 70 år. Spørsmålene som søkes belyst er blant annet:

Hva er det typiske tidspunktet for yrkesavgang blant dagens yrkesaktive, hvilke pensjonsordninger benyttes, og hvordan varierer dette mellom ulike grupper i arbeidsmarkedet? Hvilke behov og preferanser gjør seg gjeldende blant disse seniorene når det gjelder overgangen mellom arbeid og pensjon, og vil deres valg av avgangstidspunkt eventuelt kunne påvirkes gjennom tilpasninger i jobbsituasjonen eller ved bruk av økonomiske belønninger for å utsette pensjoneringen?

Utgitt: 1997 Id-nr.: 223