• Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen

På rett vei

Evaluering av Prosjekt bostedsløse to år etter

  • Fafo-rapport 2008:06
  • Fafo-rapport 2008:06

I denne rapporten presenteres en evaluering av Prosjekt bostedsløse. Prosjekt bostedsløse ble opprettet i 2000 som et fireårig, nasjonalt forsøksprosjekt med siktemål å utvikle metoder og modeller for arbeidet med å motvirke og forebygge bostedsløshet. De syv største kommunene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Tromsø) og tre frivillige organisasjoner (Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Kirkens Sosialtjeneste) har deltatt i prosjektet.  Evalueringen viser hvordan tiltakene i Prosjekt bostedsløse er videreført to år etter prosjektavslutning og brukernes erfaringer med hjelpen de har fått i regi av prosjektet. Evalueringen baserer seg på intervju med ansatte i kommunene og i de frivillige organisasjonene og brukere i prosjektene, og på opplysninger fra skjema der det er registrert hvordan det har gått med brukerne som har mottatt et tilbud gjennom Prosjekt bostedsløse.

  • Publisert: 8. februar 2008
  • Ordrenr. 20048
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere