Sikkerhetsordninger i det norske arbeidsmarkedet

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fafo-rapport 207

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Pensjonsordninger og andre velferdsgoder utviklet på den enkelte bedrift eller i bestemte deler av arbeidsmarkedet har fått stor betydning for lønnstakernes sosiale sikkerhet.

Denne rapporten gir en oppdatert beskrivelse av den bedriftsbaserte velferdens omfang, utvikling og fordeling blant lønnstakerne. Det dokumenteres at tjenestepensjonsordningene i offentlig og privat sektor øker i betydning vis-à-vis Folketrygden. Samtidig er det store grupper som faller utenfor, og forskjellene i lønnstakernes sosiale sikkerhet blir større.

Et stort flertall av lønnstakerne etterspør en høyere grad av økonomisk sikkerhet i alderdommen enn det Folketrygden gir, og det er sterke ønsker og forventninger om å kunne forlate arbeidslivet før den ordinære pensjonsalder ved 67 år.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 207