Tilrettelegging i arbeidslivet

Sissel C. Trygstad og Mona Bråten

Fafo-rapport 2011:22

Nettutgave | Vedlegg 2 Intervjuguide | Vedlegg 3 Spørreskjema

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Mona Bråten

Hvor inkluderende er norsk arbeidsliv? I hvilken grad tilrettelegges det for arbeidstakere i ulike livsfaser og livssituasjoner på norske arbeidsplasser? Hvordan kan virksomhetene tilrettelegge for økt jobbnærvær og redusere utstøting? Og nytter det – blir det lettere å gå på jobb når arbeidsgiver tilrettelegger? Hva med arbeidsmiljøet og sosiale relasjoner, har det noen betydning for trivsel og jobbnærvær? Dette er spørsmål som diskuteres i denne rapporten. Målet er økt kunnskap om virksomhetenes praksis når det gjelder tilrettelegging og effekter på trivsel, fastholdelse og utstøting.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20213