Vold og trusler i finansnæringen

Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2012:54

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

For mange arbeidstakere i finansnæringen er kundekontakt en viktig del av jobben, og de aller fleste trives godt med denne kontakten. Like fullt kan det fra tid til annen oppstå situasjoner der kunder kan opptre svært ubehagelig eller truende. Det finnes også eksempler på arbeidstakere innen finansnæringen som har vært utsatt for vold fra kunder. I denne rapporten undersøker vi forekomsten og omfanget av vold, trusler og ubehagelige hendelser blant Finansforbundets medlemmer. Vi ser også på hvilke konsekvenser dette har for de berørte og hva arbeidsgiver gjør for å begrense omfanget og skadevirkningene av vold, trusler og ubehagelig kundekontakt på jobben.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20281